منو
نقره ای
کد رسانه:

نوای بازرگانی بسته نقره ای

  • معرفی : 100هزار پخش آگهی به صورت پیام صوتی 10 ثانیه ای قبل از برقراری تماس و نمایش تبلیغ بنری تمام صفحه بعد از اتمام تماس, هر بار 28 تومان  


مشاهده قیمت
    }

رسانه های مشابه

نوای بازرگانی بسته طلایی
نوای بازرگانی بسته طلایی
  • معرفی  :  150 هزار پخش آگهی به صورت پیام صوتی 10 ثانیه ای قبل از برقراری تماس و نمایش تبلیغ بنری تمام صفحه بعد از اتمام تماس , هر بار 27 تومان  
نوای بازرگانی  بسته برنزی
نوای بازرگانی بسته برنزی
  • معرفی  :  50 هزار پخش آگهی به صورت پیام صوتی 10 ثانیه ای قبل از برقراری تماس و نمایش تبلیغ بنری تمام صفحه بعد از اتمام تماس , هر بار 29 تومان