منو
نقره ای
کد رسانه:

نوای بازرگانی بسته نقره ای

  • معرفی : 100 هزار پخش آگهی پیام صوتی قبل از تماس و نمایش تبلیغ تمام صفحه بعد از اتمام تماس , هر بار 28 تومان  


نیاز به استعلام قیمت

رسانه های مشابه

نوای بازرگانی  بسته برنزی
نوای بازرگانی بسته برنزی
  • معرفی  :  شامل 50 هزار بار پخش پیام صوتی قبل از تماس و نمایش تبلیغ تمام صفحه بعد از اتمام تماس , هر بار 29 تومان  
نوای بازرگانی بسته طلایی
نوای بازرگانی بسته طلایی
  • معرفی  :  150 هزار پخش آگهی پیام صوتی قبل از تماس و نمایش تبلیغ تمام صفحه بعد از اتمام تماس , هر بار 27 تومان