منو

پویش ( کمپین ) خود را جهت دریافت حمایت ثبت کنید

 

شما خیرین , نیکوکاران و فعالان اجتماعی میتوانید جهت دریافت اسپانسر و کمکهای مالی کارزار خود را ثبت کنید . ما کارزار شما را به شرکتها و نهادهایی که به دنبال حمایت از شما هستند معرفی می کنیم   برای این منظور کافیست به عنوان صاحب رسانه درسایت ثبت نام کنید و مشخصات کارزار خود را در بخش ثبت رسانه به عنوان رویداد معرفی نمایید . کارشناسان ادپرتال باشما تماس خواهند گرفت و به شما برای تکمیل اطلاعات و جذب اسپانسر کمک خواهند نمود . شرکتهای معتبر زیادی به دنبال انجام مسئولیتهای اجتماعی خود از طریق حمایت از یک حرکت ارزشمند هستند . پس هم اکنون کمپین خود را معرفی کنید